Bolagsformer

bolagsformer

Det är många människor som har en dröm om att starta ett eget företag men det finns mycket att tänka på innan man gör det.

Innan man ska starta ett eget företag måste man bestämma vilken bolagsform företaget ska ha. Olika företagsformer passar olika företag och de fungerar på olika sätt.

Om man vill starta ett företag ensam, kan man starta något som heter Enskild firma. Då blir du vad som kallas en enskild näringsidkare. För att kunna starta en egen firma måste du anmäla dig för registrering hos Skatteverket och bli godkänd för F-skatt. För att skydda ditt företags namn så kan du registrera din firma hos Bolagsverket. Det här bestämmer du själv och namnet är skyddat bara i det län du bor i. Om man är flera som vill starta ett företag tillsammans, så kan man starta något som heter Handelsbolag (HB). Det är de som äger företaget som ska betala skatt om företaget går med vinst, och man ansvarar också för att skulder betalas tillbaka. Man måste skicka in en anmälan och registrera bolaget. Bolaget får då ett namn och organisationsnummer.

Är ni flera som startar företag tillsammans?

Startar man ett aktiebolag kan man vara en eller flera delägare som äger det. I ett sådant bolag betalar man inkomstskatt, med 22 % på sin vinst. Man måste investera i ett aktiebolag antigen genom pengar eller egendom. Satsar man pengar kallas det aktiekapital och man måste då satsa minst 50 000 kr. Satsar man egendom kallas det för apportegendom. För att starta ett aktiebolag måste man registrera bolaget hos Bolagsverket.

För företag med endast några få ägare har man infört speciella regler. Till största del handlar reglerna om hur en utdelning från fåmansföretaget, eller en kapitalvinst man gör om man säljer sitt fåmansföretag, ska beskattas. Inkomsten ska nämligen fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Om man är minst två personer som kommit överens om att bilda ett företag, men vill inte starta ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, då kan man starta något som heter Enkelt bolag. Ett exempel på Enkelt bolag är aktiesparklubbarna. I sådana bolag köper man aktier tillsammans och blir medlemmar i en aktiesparklubb. Det här innebär att de aktier man köper, äger alla medlemmar tillsammans. Här finns lotteribolag, tipsbolag och liknande verksamheter som räknas som Enkla bolag. Om det enkla bolaget är stort måste det registreras hos Bolagsverket.  En ekonomisk förening är till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Deltagandet i den ekonomiska föreningen ska leda till någon form av ekonomiskt utbyte för föreningens medlemmar. Medlemmarna ska delta i den ekonomiska föreningen som konsumenter, brukare eller leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att nyttja föreningens tjänster. Ekonomisk förening är den vanligaste företagsformen för kooperativ. Registrering av ekonomisk förening görs hos Bolagsverket och Skatteverket.

Du kan starta eget företag från det att du fyllt 16 år oavsett vilken företagsform du väljer. Du måste då ha dina föräldrars tillstånd.