Cannabidiol eller CBD-olja har blivit alltmer populärt. Många äldre vuxna har också anammat CBD för att behandla allt från depression till kronisk smärta.

Fördelarna med CBD undersöks och dokumenteras alltmer. Här är 10 områden där CBD-användning har potentiella fördelar för seniorer.

1. Ångest
CBD kan ha potential att hjälpa till att hantera ångest. I en studie kunde personer med social ångest lättare hålla ett tal med hjälp av CBD. Dessutom har forskning som gjorts på djur visat på minskat uttryck av ångest med CBD. CBD kan bidra till att främja stressreducering och leda till färre fysiologiska effekter av ångest, som ökad hjärtfrekvens.

2. Neurodegenerativa sjukdomar
CBD kan vara en lovande produkt i kampen mot neurodegenerativa sjukdomar. En förlust av neuroner i olika delar av nervsystemet leder till en motsvarande försämring av kognitiva och motoriska funktioner; dessa tillstånd, såsom Parkinsons sjukdom, demens och stroke, gör att hjärnan och nerverna försämras med tiden. Forskare studerar aktivt hjärnans receptorer för att avslöja hur CBD kan hjälpa till.

3. Psykisk hälsa och stämningsrelaterade störningar
När människor åldras upplever de stora förändringar till följd av att de blir äldre. Hälsan försämras vanligtvis och människor är mer benägna att hantera förlust och sorg.

4. Sömnkvalitet
Sömnproblem och sömnlöshet utmanar många individer, och äldre vuxna är inget undantag. Detta kan orsakas av förändringar i sömnmönster när individer åldras. Dessutom komplicerar medicinska tillstånd och förskrivna mediciner situationen ytterligare.

5. Smärthantering
Ungefär hälften av den äldre vuxna befolkningen lever med artrit. Jämfört med traditionella smärtmediciner kan CBD vara ett övertygande alternativ som ett naturligt och potentiellt säkrare botemedel.

6. Hjärthälsa
Hjärtsjukdomar är den främsta dödsorsaken för äldre vuxna. En av de främsta orsakerna till hjärtsjukdomar är högt blodtryck. CBD har visat sig vara mycket lovande som ett alternativ och naturlig behandling av högt blodtryck.

Wonderful Life – 30% CBD olja (3000mg)

För mer informationhttps://hdrop.se/products/wonderful-life-30-cbd-olja-3000mg

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here