Rapportering

rapportering

Det finns speciellt en rapport som alla i Sverige måste lämna in och det är deklarationen. Den ska lämnas in senast den 4 maj (2015).

Deklarationerna skickas ut mellan den 16 mars och 15 april. Från den 19 mars kan du deklarera i e-tjänsten och appen även om du inte har fått blanketten. Om man inte lämnar in den i tid får man betala 1000 kr i förseningsavgift. Har deklarationen inte lämnats inom tre månader höjs avgiften till 2000 kronor och om den inte dykt upp hos Skatteverket inom fem månader är avgiften 3000 kronor. Om du har ett eget företag så är det ganska mycket du ska tänka på att rapportera in. Du som företagare måste redovisa/deklarera och betala moms till Skatteverket.

I en momsdeklaration redovisar företaget den ingående och utgående momsen. Du som företagare ska redovisa och betala moms för de varor och tjänster du handlar med. Ett företag som säljer en vara eller tjänst är i de flesta fall skyldig att tillföra moms på varans eller tjänstens pris. Momsen på de sålda varorna eller tjänsterna ska sedan betalas in till staten genom Skatteverket. Hur ofta momsen ska redovisas beror på företagets redovisningsperiod. Momsdeklarationen kan lämnas varje kvartal eller varje månad. I vissa fall får den lämnas en gång per år. Däremot finns inte längre möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklaration.

Redovisningsperiod

Om du har beskattningsår som redovisningsperiod gäller som huvudregel att momsdeklarationen och betalningen ska vara inne hos Skatteverket senast den 26 i andra månaden efter redovisningsperioden. Om du har kalenderkvartal eller kalendermånad som redovisningsperiod ska momsdeklarationen och betalningen vara inne hos Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden. En annan rapport som ska lämnas in är arbetsgivardeklarationen. Det gäller de som är registrerade som arbetsgivare. Du måste lämna en sådan deklaration varje månad. Redovisas ingen moms eller arbetsgivardeklaration, eller om rapporten kommer in för sent kan företaget skyldig att betala förseningsavgift. Förseningsavgiften är 500 kronor.

Det finns en till rapport som ska lämnas in och det är företagets årsredovisning. Det gäller företag inom företagsformerna aktiebolag, bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag ska alltid skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Bolagsverket tar också emot årsredovisningshandlingarna bl.a. ekonomiska föreningar, bostads– rättsföreningar, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare i de fall de ska skickas in. Årsredovisningen, och när så krävs även revisionsberättelsen, ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om inte handlingarna kommer in i tid kan bolaget få betala en förseningsavgift till Bolagsverket. Dessutom kan den som inte upprättar årsredovisning i rätt tid i vissa fall åtalas för bokföringsbrott.  För privata aktiebolag ligger förseningsavgiften på 5000 kr eller 10000 kr beroende på hur mycket försenad rapporten är. För publika aktiebolag ligger förseningsavgiften på 10000 och 20000 kr, beroende på hur mycket försening det gäller. Ju längre tid rapporten är försenad, desto högre förseningsavgift.