Skatter

skatter

Sverige är ett land där man uppmuntras till att starta eget och att starta ett företag är relativt enkelt. Det finns många andra länder där det är betydligt värre förhållanden. Att sedan driva företaget är emellertid betydligt dyrare, krångligare och mera riskabelt. Varje företagare vill självfallet ha hygglig ekonomisk avkastning på sina investeringar och kunna driva sin verksamhet utan alltför mycket krångel och administrativt arbete.

Småföretagen den verkliga motorn i Sveriges ekonomi

Om man frågar politiker i Sverige, oavsett på vilken nivå, så håller de med om att Sverige skall ha ett bra företagsklimat. Likaså att det är de många småföretagarna som är den verkliga motorn i Svensk ekonomi och att det är där tillväxten och förutsättningarna för en ökad sysselsättning finns. Men det är tufft att få ett företag lönsamt, speciellt de små företagen.

Med de höga arbetsgivar- och egenavgifter vi har i Sverige är det för dyrt att driva företag och svårt att få ekonomi i tillväxt och nyanställningar. Med över 40 % i skatt och avgifter på lönekostnaderna blir kostnaden för en liten företagare svåröverkomlig vid anställning av fler medarbetare. Det tar tid att skola in personal i företaget och det är sällan lönsamt på kort tid.

Som egen företagare finns det olika skatteformer beroende på vilket slags bolag man driver. Företagare som bedriver enskild näringsverksamhet är som regel godkända för F-skatt. Skatten betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen. Om du är godkänd för F-skatt ska du betala den skatt och de avgifter som du själv ansvarar för i form av en månatlig debitering av preliminär skatt.

Du lämnar själv underlag för Skatteverkets beräkning av preliminär skatt. Tanken är att den sammanlagda preliminärskatt som du betalar in under året ska överensstämma med din slutliga skatt så nära som möjligt. Du som både bedriver enskild näringsverksamhet och har anställning ska vara godkänd för både F- och A-skatt, så kallad FA-skatt. Då drar din arbetsgivare av skatt och betalar arbetsgivaravgifter på lönen som vanligt medan du själv betalar skatt och egenavgifter för inkomster i näringsverksamheten. A-skatt kallas det för de som är anställda. A-skatt består till största delen av den kommunala skatten och det är olika i olika kommuner.

Är du delägare i ett handelsbolag ska du normalt ha särskild A-skatt (SA-skatt), så att du själv betalar in skatt och egenavgifter på din del av vinsten i handelsbolaget. Det är som sagt inte lätt att driva ett eget företag, men det är många som vill ändra reglerna och speciellt sänka arbetsgivaravgiften. Om den sänks så blir det lättare för företagare att anställa. Det är många som vill ta bort sjuklöneansvaret också. Avtalet innebär att det är företaget som ska betala sjuklönen till de anställda under de två första veckorna av sjuktiden. Det här gör att det är många småföretagare avstår att expandera. Det finns ett förslag på att ta bort sjuklöneansvaret för de företag som som har upp till 10 anställda. Men det är bara ett förslag, än så länge.